شبكه فساد و فحشاي بهائيت منهدم شد


 يك شبكه فساد بين المللي كه به صورت كاملاً سازمان يافته در داخل كشور فعاليت مي كرد، توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي - امنيتي كشور شناسايي و منهدم شد.
به گزارش فارس، شنيده ها حاكي از آن است كه يك شبكه فساد بين المللي كه به صورت كاملاً سازمان يافته در داخل كشور فعاليت مي كرد توسط دستگاه هاي اطلاعاتي - امنيتي كشور شناسايي و منهدم شد.
سران اصلي شبكه مذكور و تعداد قابل توجه اي از عناصر فعال آن همگي عضو تشكيلات بهائيت مي باشند كه ضمن حضور در ضيافات و جلسات متعدد فرقه ضاله بهائيت نظامت نشست ها را بر عهده داشته و دوره هاي ويژه تبليغ فرقه را نيز گذرانده بودند.
اين شبكه از طريق شبكه هاي ماهواره اي ضد اخلاقي مبادرت به عضو گيري و اشاعه فساد و فحشا در ايران مي كرد. سران شبكه به منظور انجام اين كار، تا مبلغ ماهانه 400 دلار آمريكايي از بيگانگان دريافت مي كردند.
اعضاي اصلي شبكه در شهرهاي تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، ياسوج و عوض لارستان بازداشت شده اند. سركرده اين گروه خانم "مليحه.ر " ناظم ضيافت و از عناصر اصلي طرح روحي (طرح تبليغات سيستماتيك فرقه بهائيت) در استان فارس بوده است كه ضمن ارتباط گيري با بيگانگان و شبكه ماهواره اي ضد اخلاقي، اهداف ضد انساني فرقه را دنبال مي كرده است.
اشاعه فساد و فحشا، ترويج و تبليغ فرقه بهائيت از طريق جاذبه هاي جنسي تأثير همجنس گرايي از جمله شيوه ها و اهداف بيت العدل و ساير سران اين فرقه صهيونيستي و ضاله مي باشد.
مستندات تاريخي مورد تأييد فرقه بهائيت نيز مؤيد اين موضوع است كه فساد و فحشاء در بين سركردگان فرقه وجود دارد و كشف حجاب، بي بند و باري و اباحه گري از آموزه هاي فرقه ضاله بهائيت مي باشد.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Total Pageviews

Followers

Blog Archive