بهائیت آن گونه که هست

Baha'i Software for Mobile Phones in Persian
So many Baha'i E-books

شامل :
نيمهِ‌ شعبان، عيد اميد : او مي‌آيد...‌ ، انقلاب‌ اسلامي‌ ايران؛
وامدار الطاف‌ الهي : ما منّت‌ از ولي‌عصرعج مي‌كشيم‌ ،
بهائيت و روس‌ تزاري‌ : بحثي در مناسبات حسينعلي‌ بهاء و روسيه‌ ، پيوند ديرپا با استعمار تزاري‌ ، تشكر بهاء از تزار و سفير روسيه‌ ، واكاوي مناسبات روس تزاري و بهائيت‌ ، ماه عسل در عشق‌آباد ، بها، و تحت‌ الحمايگي‌ روسيه‌ ، پرده‌اي از مناسبات بهائيت‌ و عثماني ، نامه‌اي كه به سرقت رفت! ، باقر اوف؛ بهائي‌ و «روس‌فيل» ، خوابي كه تعبير نشد! ، همكاري‌ بهائيان‌ با تشكيلات‌ (سياسي‌ و اقتصادي) روسيه‌ در ايران ، مغازله با همسايه شمالي ، چرا كتاب‌ «كشف‌ الغطاء» را جمع‌ كردند؟!‌ ،
بهائيت‌ و انگليس‌ : ارتباط‌ بهائيت‌ با استعمار تزاري ، عباس‌ افندي؛ تغيير قبله‌ از روس‌ به‌ لندن‌ ، حمايت‌ عبدالبها از بريتانيا در جنگ‌ جهاني‌ اول‌ ، چتر عنايت‌ لندن‌ بر سر پيشوا ، پاداش‌ خدمت‌ به‌ امپراتوري‌ ، راز اعطاي‌ نشان ، اعطاي نشان، ننگي‌ براي‌ عبدالبها در تاريخ‌ ، حمايتها ادامه‌ دارد! ، سابقه ارتباط‌ و طمع‌ انگليس‌ به‌ بهائيان‌ ، حمايت‌ انگليس‌ در طول‌ قرن‌ 20 از بهائيان ، مناسبات‌ مانكجي‌ هاتريا با بها‌ئيان‌ ، دوستان‌ «انگلو ـ صهيون» ، همكاري‌ با مؤ‌سسات انگليس‌ در ايران‌ ،
بهائيت‌ و امريكا : سومين دولت استعماري ، پيوند ديرين با امريكا ، بهائيت،پيشگام در ترويج فرهنگ امريكايي در ايران‌ ، دستيار جناب ويلسون‌ ، اردشيرجي‌، ميراث‌دار مانكجي در ايران‌ ، تعامل با ميسيون‌هاي تبشيري ، حمايت امريكا از بهائيه ، روابط با سيا و کاخ سفيد ،
بهاییت و اسراییل : دادگاههاي‌ اسرائيل پشتيبان‌ شوقي‌ افندي‌ ، ديدار با مسئولان‌ تراز‌ اول‌ اسرائيل ، بهائيت‌ و صهيونيسم‌ ، حضور در انجمنهاي‌ ماسوني‌ و شبه‌ ماسوني‌ ، شادي از پيروزي تل آويو ،
موج‌ بيداري‌ اسلامي، و افول‌ فرقه‌ ضاله : لوطي‌ نباخته!‌ ،
بهائيت‌ و رژيم‌ پهلوي: اظهار عبوديت و جان‌نثاري! ، امپرياليسم خبري و بهائيت‌ ، کرنش به‌ ديکتاتوري! ، کاش همه بهائي مي‌شدند! ،
آيت‌الله‌ بروجردي‌ و بهائيان‌ : نگران از نفوذ! ،
اميرکبير در مقابله باب و بهاء! : نقش‌ بي‌بديل‌ امير در سرکوب‌ بابيت ، اميرکبير، آماج‌ کينه‌‌ بهائيان‌ ، گواهي‌ تاريخ، اما نه‌ اين‌ است! ،
عجز علي‌محمد شيرازي از پاسخگويي‌ به‌ سؤ‌ال‌ علماي‌ اصفهان‌ : باب و چالش‌هاي پيش رو ، پاسخ‌ ربطي‌ به‌ سؤ‌ال‌ نداشت!‌ ،
بحثي در توبه نامه علي‌ محمد باب‌ : تلوّن‌درعقيده، تغييردرادعا ، توبه ‌نامهِ‌ باب‌ ،
خاطرات‌ يک‌ نجات‌يافته‌ : فساد اخلاقي‌ در بهائيت‌ ، بي‌بند و باران‌ تشويق‌ هم‌ مي‌شوند! ، ارتباط‌ با علما ممنوع!‌ ، بگذار مردم‌ با موشک‌ باران‌ صدام‌ بميرند! ، يک‌ بسيجي، مرا آگاه کرد‌ ،
خاطرات حسين فلا‌ح : يک نجات‌يافته ديگر ، جرات ابراز ندارم‌ ، طواف سربازان اسرائيلي دور مقام اعلي و غیره

.....

دریافت نرم افزار بهائیت آن گونه که هست

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Total Pageviews

Followers

Blog Archive