پرسشهایی درباره خرافات بهاییت - مصطفی حسینی طباطبایی

"پاسخ به چند پرسش در شناخت بهائیّت " عنوان دومین مصاحبه آقای فلاحتی با آقای دکتر عباس امانت در برنامه "صفحه آخر" در صدای آمریکا بود. آیا حسینعلی بهاء تحصیل علم نکرده بود؟ درباره نثر و نظم حسینعلی بهاء ، آیا تغییر شرایط زندگی انسان ها نیاز به پیامبر جدید و تجدید دیانت را به همراه دارد؟ آیا ادیان وابسته به شرایط اجتماعی هستند؟ نمونه هایی از احکام در دیانت بهایی، چرا میرزا حسینعلی بهاء و پیروانش دست به ترور زده اند؟ شکسته شدن خاتمیّت پیامبر اسلام ص توسط بهاییت، اختلاف آیین باب و آیین بهاء در چه حدی بوده است؟ اختلاف حسینعلی بهاء با برادرش میرزا یحیی که جانشین علیمحمد باب معرفی شده بود بر سر چه مسائلی بوده است؟ درباره پیشگویی های که هیچ گاه تحقق نیافت، مسئله دخالت نکردن بهایی ها در سیاست، دخالت سفیر روسیه تزاری در آزادی حسینعلی بهاء.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Baha'i Texts

Popular Posts

Total Pageviews

Followers

Blog Archive

About Me

http://www.scribd.com/people/documents/12206251-naser-emtesali

OnThisDateInBaha'i